Pojištění psa

27. ledna 2008 v 10:26 | Askan[a]* |  Péče o psa
Svého psa si můžete pojistit. Zde jsou podmínky českých pojišťoven, které nám podaly informace o tom, jakým způsobem si u nich můžete svého psa pojistit. Doufáme, že se tento seznam v budoucnu ještě rozroste.

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
 • pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé v ČR, na pojistné události nastalé mimo území ČR lze sjednat připojištění
 • pojištění se vztahuje na úhyn nebo utracení nastalé až 15 dnů po sjednání pojištění pojištění lze sjednat pro psy od 6 měsíců do 8 let věku, musí být předložena evidenční známka psa, očkovací průkaz se záznamem očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě, průkaz původu u psů s PP, doklady majitele
 • pojištění se sjednává pro případ uhynutí nebo utracení, k němuž došlo z důvodu:

 • - získané nemoci s vyloučením vrozených vad psa
  - úrazu
  - porodu a potratu
  - operace
  - velmi nebezpečných a nebezpečných nákaz
  - otravy jedem
  - zasažení elektrickým proudem, který pojištěný nezavinil
  - živelní události
 • doplňkové pojištění se vztahuje na odpovědnost majitele psa za škody na zdraví, na cizích věcech, které byly způsobeny pojištěným psem


 • Česká pojišťovna a.s.

 • pojištění lze sjednat pro psy od 3 měsíců do 8 let věku
 • pojistná částka činí nejméně 1000,- Kč
 • pojištění se vztahuje na uhynutí nebo utracení pojištěného psa v důsledku získané nemoci, úrazu, operace, porodu nebo zmetání, akutní otravy nebo v důsledku živelní události nebo v přímé souvislosti s ní
 • sazba je 10% z pojistné částky; pojistná částka je hodnota psa, kterou si stanovuje klient se souhlasem pojistitele a je horní hranicí plnění pojišťovny


 • Generali Pojišťovna a.s.

 • pojištění lze sjednat současně s pojištěním odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě nebo v rámci pojištění rodinných domů, pojištění domácnosti, pojištění bytové jednotky v rozsahu Exklusiv
 • v současné době se připravuje prodloužení smlouvy o spolupráci, která umožňuje samostatné sjednání tohoto pojištění za výhodných podmínek v případech, kdy se majitel psa rozhodne nechat označit psa mikročipem a využít dalších služeb s tím nabízených
 • pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pes, a za které odpovídá majitel, např. pokud pes někoho zraní, zničí či poškodí cizí věci, vběhnutím do vozovky způsobí dopravní nehodu apod.
 • pojistná částka činí 200,- - 700,- Kč ročně, podle rozsahu pojištění


 • Pojišťovna České spořitelny

 • v případě, že má klient sjednáno pojištění odpovědnosti občana za škodu vzniklou v běžném občanském životě vztahuje se toto pojištění (na základě VPP OOP 2 a k nim příslušným smluvním ujednání OOP 5) mimo jiné i na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému při držbě psa
 • dalším typem pojištění občanskoprávní odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z chovu zvířat např. psů, koňů
 • V případě pojištění odpovědnosti občana za škodu vzniklou v běžném občanském životě se pojistná ochrana vztahuje:

 • - na vlastníka nebo spoluvlastníky psa uvedené v pojistné smlouvě
  - na ostatní osoby žijící s vlastníkem psa ve společné domácnosti, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě a kteří tím, že spolu s vlastníkem tvoří společnou domácnost, jsou považování za oprávněné držitele psa.
 • V případě pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z chovu zvířat se pojistná ochrana vztahuje:

 • - na pojištěného za škodu vyplývající z vlastnictví nebo opatrování zvířete (zvířat) uvedeného v pojistné smlouvě
  - na osoby, kterým pojištěný bezplatně svěřil zvíře do opatrování, pokud zvířetem způsobená škoda vznikla při této činnosti
  - a dále se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem na výstavách a soutěžích
 • na výši pojistného má vliv nejen počet zvířat, výše pojistné částky, kterou si klient volí sám, ale i to, zda si klient přeje připojistit regresní nárok zdravotní pojišťovny či nikoliv


 • Hasičská vzájemná pojišťovna

 • pojišťovna nabízí pojištění psa v rámci několika produktů
 • psa lze pojistit zcela samostatně jako produkt " pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem" nebo v rámci majetkového pojištění
 • pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, způsobené psem


 • Kategorie pojistných částek

KategorieABCD
Pojistné240340440580
KategorieABCD
Za škodu na zdraví (Kč)500.0001.000.0002.000.0004.000.000
Za škodu na věci (Kč)200.000400.000800.0001.500.000
Za finanční škod20.00020.00020.00020.000


Halali, všeobecná pojišťovna a.s.
 • pojištění lze sjednat pouze pro psy s průkazem původu
 • pojistit lze psa od 3 měsíců do 8 let věku, s následným každoročním předkládáním potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu psa, nejvyšší vstupní věk pro sjednání pojištění je 7 let
 • pojištění se vztahuje na uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, úrazu, operace, porodu nebo potratu, akutní otravy nebo v důsledku živelní události nebo v přímé souvislosti s ní
 • podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednávání pojištění zdráv, je chován v odpovídajících podmínkách a je pravidelně očkován proti vzteklině, psince, hepatitidě, leptospiróze a parvoviróze, pes musí být označen tetováním


 • ČSOB Pojišťovna

 • klient se může proti škodě způsobené psem pojistit skrze "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanskoprávních vztazích"
 • pojištění psa nelze uzavřít samostatně, je doplňkovým pojištěním k základnímu pojištění domácnosti
 • limit pro škodu způsobenou na zdraví, usmrcení je 500.000,- Kč
 • limit pro škodu na věci je 250.000.- Kč
 • limit pro následnou finanční škodu je 20.000,- Kč
 • za pojištění jednoho psa zaplatí klient 55,- Kč ročně
 • maximální počet pojištěných zvířat jsou tři


 • Pojišťovna Slavia

 • základní pojištění se sjednává pro případ uhynutí nebo nařízeného usmrcení čistokrevných nebo jinak vzácných psů a koček
 • doplňkové pojištění je možné sjednat pro případ náhrady nezbytných léčebných výloh spojených s akutním onemocněním nebo úrazem
 • pojištění se vztahuje na zvířata zdravá, jejichž zdravotní stav při uzavírání pojistné smlouvy je doložen veterinárním osvědčením, které není starší 3 dnů, pokud není dohodnuto jinak
 • pojištění lze sjednat pro psy ve stáří od 6 měsíců do 8 let, pro kočky ve stáří od 6 měsíců do 10 let
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš mozek?

Nee x]

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.